Ny film ska inspirera till lärande i skogen

Skogsstyrelsen har tillsammans med Skogen i skolan tagit fram en film som visar på värdet av att sprida kunskaper om den svenska skogen bland barn och unga.

Filmen vänder sig framförallt till lärare, lärarstudenter och andra som arbetar med barn. Den tar upp hur viktigt det är med utomhuslekar och visar olika exempel på hur undervisning kan förläggas utomhus.

– Vi hoppas att den ska inspirera ytterligare till att ta med eleverna ut i skogen och upptäcka vilket fantastiskt klassrum den är, säger Anna Steinwall, verksamhetsledare, Skogen i skolan.

Filmen ligger på Youtube och kan nås från såväl Skogsstyrelsens som Skogen i skolans webbplatser.

Skogen i skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och skogliga intressenter i Sverige. Den pedagogiska idén bygger på att koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers intresse för och kunskaper om skog.
Läs mer om Skogen i skolan.

Mer information:
Lis Boje, nationell samordnare för Skogen i skolan på Skogsstyrelsen, 0470-72 61 05, lis.boje@skogsstyrelsen.se
Anna Steinwall, verksamhetsledare, Skogen i skolan,
08-412 15 60, anna.steinwall@skogen.se

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.