Ny kartläggning av älgfodret i Skaraborg

En ny metod för att kartlägga tillgång på älgfoder visar att ungskogen i Skaraborg främst består av gran och björk - trädslag som inte tillhör älgens favoritföda. Kartläggningen har genomförts med hjälp av deltagare i Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprojekt.

Syftet var att undersöka fodersituationen för älg i Västra Götaland med en ny metod. Ett stort antal ungskogar i Skaraborg ingick i kartläggningen.

– Metoden fungerade bra och vi har fått fram resultat som är användbara som underlag i älgförvaltningen. Tidigare kände vi bara till ungefär hur mycket ungskog det finns. Nu har vi, tack vare projektet, också kunskap om fodrets kvalitet, vilken bestäms av sammansättningen av trädslag i ungskogen, säger Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har i uppdrag att ta fram underlag till älgförvaltningen. Dels i form av älgbetesinventeringar, dels beräkningar av tillgång till foderproducerande ungskog inom landets alla älgförvaltningsområden. Tillsammans bildar de ett viktigt underlag för att anpassa tilldelningen av älg inom älgförvaltningsområdena. Tidigare i år kunde Skogsstyrelsen visa att älgbetesskadorna på tall är alarmerande höga i Västra Götaland. Kartläggningen av älgfodrets kvalitet blir ytterligare ett användbart underlag för att nå balans mellan skog och vilt.

Att få fram bra underlag som kan bidra till att vi kan nå målet om en älgstam i balans med foderresurserna och samtidigt erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter i våra arbetsmarknadsprojekt känns mycket positivt, säger Jenni Taipale, arbetsledare, Skogsstyrelsen.

Resultaten presenteras på en träff torsdagen den 27 november kl. 9.00–12.00.

Plats: First Hotel Billingehus, Skövde

På träffen medverkar Christer Kalén, Skogsstyrelsen, och presenterar resultaten. Dessutom deltar arbetsledare och deltagare i det arbetslag som genomfört inventeringen samt representanter för Jägarnas Riksförbund, LRF, Södra, Svenska Jägareförbundet samt för älgförvaltningsgrupperna 6 och 7.

Medier som är intresserade av att ta del av resultaten är välkomna.
 
Mer information:
Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen, 03348 25 24
Jenni Taipale, arbetsledare, Skogsstyrelsen, 0500–38 12 05
Conny Hugosson, viltansvarig Skaraborgs distrikt, Skogsstyrelsen, 0500–38 12 21
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Metoden fungerade bra och vi har fått fram resultat som är användbara som underlag i älgförvaltningen. Tidigare kände vi bara till ungefär hur mycket ungskog det finns. Nu har vi, tack vare projektet, också kunskap om fodrets kvalitet, vilken bestäms av sammansättningen av trädslag i ungskogen.
Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen.