Nya möjligheter att sköta skogen vid datorn

Skogsstyrelsen bjuder in skogsägare i Västernorrland till nio träffar med fokus på alla de e-tjänster som kan förenkla skogsägarens vardag. Inte minst kan nya kartor framtagna utifrån laserskanning ge kunskap om den egna skogen.

Skoglig grunddata som virkesförråd, trädens diameter och höjd finns nu tillgängligt för de flesta skogsfastigheter i Sverige. På träffarna presenteras hur skogsägare får tillgång till materialet och hur de kan använda det.

– Vi vill visa länets skogsägare att man med teknikens hjälp i allt större utsträckning kan sköta den egna skogen vid skärmen, säger Caroline Wågberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Under 2015 har Skogsstyrelsen ett särskilt fokus på att visa skogsägare de möjligheter som finns med myndighetens olika e-tjänster. En av dem är Mina sidor, som ger skogsägaren tillgång till skogsdata och möjlighet att utföra olika ärenden, till exempel lämna in en avverkningsanmälan.

– Vi har också andra e-tjänster som Skogens pärlor som visar värdefulla skogsområden och kulturlämningar i skogen. En annan är sökfunktionen Skogens paragrafer där man kan fylla i vad man tänkt att göra för åtgärd och få information om vilka lagar som gäller i just detta fall, säger Caroline Wågberg.

Vid nio tillfällen i mars arrangeras träffar runt om i Västernorrland. Medier intresserade av att veta mer är välkomna till träffarna. Anmäl er gärna i förväg till Caroline Wågberg, Skogsstyrelsen.
 
Tid och plats:

11 mars kl. 18.30–21.00                              Bredbyns Gästgiveri, Bredbyn
16 mars kl. 18.30–21.00                              Sockenstugan vid Lidens kyrka, Liden
17 mars kl. 18.30–21.00                              Hotell Kramm, Kramfors
17 mars kl. 18.30–21.00                              Ljustorps Bygdegård, Ljustorp
17 och 18 mars kl. 18.30–21.00                  Skogsstyrelsens kontor, Sundsvall
19 mars kl. 18.30–21.00                              Älandsbro Folkets hus, Älandsbro
19 mars kl. 18.30–21.00                              Skogsstyrelsens kontor, Ånge
25 mars kl. 18.30–21.00                              Skogsstyrelsens kontor, Sollefteå

Läs mer om Skogsstyrelsens e-tjänster.

Läs mer om laserskanning och kartor med skogliga grunddata.

Mer information:
Caroline Wågberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 060–55 31 67
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.