Nya möjligheter att sköta skogen vid datorn

Skogsstyrelsen bjuder in skogsägare i Dalarna och Stockholm till fyra träffar med fokus på alla de e-tjänster som kan förenkla skogsägarens vardag. Med teknikens hjälp kan den egna skogen i allt större utsträckning skötas vid skärmen.

Under 2015 har Skogsstyrelsen ett särskilt fokus på att visa skogsägare de möjligheter som finns med myndighetens olika e-tjänster. En av dem är Mina sidor, som ger skogsägaren tillgång till skogsdata och möjlighet att utföra olika ärenden, till exempel lämna in en avverkningsanmälan. Skogsägaren kan också ta fram en sammanställning över viktiga uppgifter om den egna skogen, kallat grönt kuvert.

– Skogsstyrelsens distrikt arrangerar träffar på flera håll i landet. Eftersom cirka tio procent av de som äger skog i Dalarna är bosatta i Stockholm, gör vi från Dalarna en satsning på att nå även dessa markägare genom att arrangera träffar också i Stockholm, säger Ida Heurlin, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

– Det blir en introduktion för den som äger skog och som inte riktigt hunnit med att sätta sig in i vad det innebär. Vi kommer även att gå igenom grundtankarna i det svenska skogsbruket så att man blir trygg i vilka förväntningar och ansvar som vilar på markägarna, säger Ida Heurlin.

– Tanken är att man ska kunna testa olika praktiska övningar på den egna skogsfastigheten, exempelvis planera en röjning eller en avverkning och samtidigt få svar på de frågor som man har om våra e-tjänster, säger Maria Hindemo, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har också andra e-tjänster som Skogens pärlor som visar värdefulla skogsområden och kulturlämningar i skogen. En annan är sökfunktionen Skogens paragrafer där man kan fylla i vad man tänkt att göra för åtgärd och få information om vilka lagar som gäller i det specifika fallet.

Medier intresserade av att veta mer är välkomna till träffarna. Anmäl er gärna i förväg till Maria Hindemo på Skogsstyrelsen 
 
Tid och plats:
Stockholm: 12 mars, Stockholm Waterfront Radisson Blu, kl. 15.00 och kl.18.30.
Borlänge: 17 mars och 24 mars, Borlänge Scandic, kl.18.00.

Läs mer om Skogsstyrelsens e-tjänster.

Mer information:
Maria Hindemo, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 025059 51 10
Ida Heurlin, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 023587 94
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.