Nya råd för att få upp ny skog efter skogsbranden

Skogsstyrelsen rekommenderar i första hand sådd av tall när ny skog ska etableras på brandfältet i Västmanland. I vissa delar av området är plantering bättre, men då måste plantorna skyddas mot snytbaggeangrepp.

För att stödja de branddrabbade skogsägarna i deras arbete med att få upp ny skog på sina marker gör Skogsstyrelsen särskilda så kallade föryngringsplaner. Råden i dessa har nu uppdaterats med hänsyn till hur brandområdet har utvecklats under sommaren.

Skogsstyrelsen rekommenderar tall på de flesta marker inom brandområdet, gärna med inblandning av lövträd då det ger en mer varierad skog. Lövträden kan, om de står nära bebyggelse, dessutom ge visst skydd mot framtida bränder. Ytterligare en positiv effekt av att blanda olika trädslag är att skogen bättre kan stå emot stormar.

– Brandfältet är mycket stort och vilka råd vi kan ge är olika beroende på marktyp och hur hårt det brunnit. Generellt rekommenderar vi sådd, men om markvegetation som gräs, ormbunkar, björk och asp hunnit bli ymnig är det bättre att sätta plantor som klarar konkurrensen gentemot andra växter bättre, säger Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen.

För de skogsägare som väljer att plantera, är det viktigt att plantorna skyddsbehandlas såväl 2016 som 2017 för att inte angripas av snytbaggen som lockas naturligt till brandfält. Skogsstyrelsen bedömer att det bör finnas färre snytbaggar och bli mindre angrepp långt från kanterna, men det är inte konstaterat om det förhåller sig så.

Undersökningar på brandfältet visar också att rotmurkla förekommer inom hela området. Det är dock mycket svårt att bedöma hur pass omfattande skador den kan orsaka. Den angriper främst planterade plantor som då kan dö. På delar av brandfältet kan det därför vara bra att avvakta något år innan man planterar.

– Däremot vet vi att rotmurklan inte angriper lövträd och mycket talar för att de plantor som kommer upp efter att man sått angrips i liten eller ingen omfattning, säger Clas Fries.

Läs mer på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Clas Fries, skogskötselspecialist, Skogsstyrelsen, 090–15 83 14
Göran Hagerfors, projektledare, Skogsstyrelsen, 018–27 88 24
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Brandfältet är mycket stort och vilka råd vi kan ge är olika beroende på marktyp och hur hårt det brunnit. Generellt rekommenderar vi sådd, men om markvegetation som gräs, ormbunkar, björk och asp hunnit bli ymnig är det bättre att sätta plantor som klarar konkurrensen gentemot andra växter bättre.
Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen