Oanmälda skogsavverkningar anmäls till åklagare

Skogsstyrelsen tar ett samlat grepp kring avverkningar som genomförts utan att anmälan om avverkning gjorts.  Fram till och med juni i år lämnas ett 20-tal anmälningar till åklagare i Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län.

Skogsstyrelsen har med hjälp av satellitbilder identifierat flera avverkningar som genomförts utan anmälan från markägaren. Hittills är det ett 20-tal ärenden rörande områden som antingen omfattar en större areal eller som påverkar natur- och kulturmiljövärden som kommer att lämnas till åklagare. De flesta avverkningarna utfördes någon gång mellan sommaren 2011 till sommaren 2012.

– I år vill vi tydligare följa upp överträdelser mot anmälningsplikten. Dels för att det är allvarligt när avverkningar sker utan anmälan, dels för att uppmärksamma skogsägare på varför det är viktigt att anmälan görs. Det är skogsägarens ansvar att naturvärden bevaras och att skador undviks. Med rådgivning och tillsyn från oss innan en avverkning kan misstag undvikas, säger Åsa Lundberg, skogskonsulent Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen arbetar sedan några år tillbaka med att på olika sätt skärpa tillsynen utifrån skogsvårdslagen. Målet är att det ska bli tydligare hur lagen ska tolkas och därmed enklare för skogsägare att veta hur de ska agera vid avverkningar och andra skogliga åtgärder. Åtalsanmälningarna är en del av detta arbete.

Anmälan om avverkning ska ske minst sex veckor innan en avverkning påbörjas. Detta för att Skogsstyrelsen ska kunna ta ställning till om skogsägaren bör ges råd om exempelvis naturhänsyn och hur ny skog kan anläggas eller besluta om föreläggande eller förbud för att undvika skador på natur- och kulturmiljöer.

Mer information:
Dalarnas län: Magnus Hedspång, skogskonsulent, 0281-59 47 44
Gävleborgs län: Åsa Lundberg, skogskonsulent, 0650-377 88
Jämtlands län: Maria Strand, skogskonsulent, 0693-66 12 43
Västernorrlands län: Niklas Åberg, skogskonsulent, 060-55 31 69
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Not: Skogsstyrelsen gör en anmälan till åklagarmyndigheten. Det är sedan åklagaren som avgör om åtal ska väckas. Om markägaren fälls får denne normalt betala dagsböter.

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

I år vill vi tydligare följa upp överträdelser mot anmälningsplikten. Dels för att det är allvarligt när avverkningar sker utan anmälan, dels för att uppmärksamma skogsägare på varför det är viktigt att anmälan görs. Det är skogsägarens ansvar att naturvärden bevaras och att skador undviks. Med rådgivning och tillsyn från oss innan en avverkning kan misstag undvikas.
Åsa Lundberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen