Pressinbjudan Skogskonferens 4-5 december

Framtidens Skogsrike formas i Bispgården - Från prat till resultat i ett förändrat klimat

Skogsriket och framtidens skogsbruk står i centrum för Skogsstyrelsens konferens i Bispgården. Hur används skogen på bästa sätt som motor i regional och nationell utveckling och vilka är skogsbrukets utmaningar, inte minst med tanke på ett förändrat klimat?

Dessutom delas Skogsstyrelsens förtjänstmedalj fastställd av H.M. Konungen ut till skogsägare som gjort särskilt förtjänstfulla insatser med sitt skogsbruk

Ur programmet

  • Skogsstyrelsens roll i Skogsriket, arbetet med Skogsriket regionalt och i Jämtland samt Skogsriket som hållbar tillväxtmotor.
  • Dialogprojektet samt nationella skogsprogrammet
  • Adaptiv skogsskötsel och alternativa skötselmetoder
  • Skogens sociala värden
  • Laserskanning – nya möjligheter för skogsbruket
  • Skadegörare i uthålligt skogsbruk
  • Viltskador, skogsskador och val av trädslag

Med visionen Skogsriket vill regeringen skapa fler arbetstillfällen med anknytning till skog och bidra till ekonomisk utveckling med det hållbara brukandet och de jämställda skogspolitiska målen som bas. Skogsriket består av fyra grenar, som utgår från skogens olika värden; Hållbart brukande, Förädling och innovation, Upplevelser och rekreation samt Sverige i världen

Tid: 4 december kl. 9.30–17.00, 5 december kl.8.00–12.30
Plats: Älggårdsbergets konferens, Bispgården

Mer information om programmet finns på Skogsstyrelsens webbplats.
Anmäl er gärna i förväg till Frida Carlstedt, Skogsstyrelsen.

Mer information:
Frida Carlstedt, skogskonsulent Skogsstyrelsen, 066026 65 56

Ulrika Lamberth, pressinformatör Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar