Risk för allvarliga skador av granbarkborre i Skåne

Risken för omfattande angrepp av granbarkborre i Skåne är stor 2014. Kombinationen av stora mängder vindfällda träd och sensommarens torka 2013 är en perfekt grogrund för granbarkborren.

Stormarna Simone och Sven fällde sammanlagt mellan 670 000–800000 skogskubikmeter i Skåne.

– Träden ligger ofta spridda, ett fåtal per hektar, vilket gör upparbetningen dyr. Från Skogsstyrelsens sida vill vi lyfta att det kan bli än dyrare att avstå upparbetning eftersom angrepp av granbarkborre kan få stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde skogsägaren, säger Stig Hermansson, distriktschef, Skogsstyrelsen.

Under sensommaren rådde kraftig torka i skogen, vilket lett till att många träd drabbats av så kallad torkstress. I vår kommer dessa träd att vara extra mottagliga för angrepp av granbarkborre. Det, i kombination med stora mängder kvarliggande stormfällda träd kan bli grunden för en omfattande härjning av granbarkborren.

– Om man inte redan har inventerat sin skog efter stormarna är det hög tid att göra det nu och anmäla detta för upparbetning till sin virkesköpare, säger Stig Hermansson, Skogsstyrelsen.

Inom bekämpningsområdet för granbarkborre får inte mer än tre skogskubikmeter rått skadat granvirke inom ett hektar lämnas kvar i skogen efter en storm. Stormskadat virke måste vara bortforslat från skogen senast den 1 juli. På grund av risken för angrepp av granbarkborre är det viktigast att i första hand få ut granvindfällen ur skogen och i andra hand tallvindfällen.

Skogsstyrelsen vill också påminna alla skogsägare om att träd, främst lövträd som lämnats av naturvårdsskäl i samband med andra skogliga åtgärder och som blåst omkull i stormarna, inte ska upparbetas. Dessa träd ska i stället lämnas kvar i skogen för att, av miljöskäl, öka mängden död ved.

– Sedan vill vi återigen understryka att risken för olyckor är stor i stormfälld skog. Därför bör skogsägare som inte har nödvändiga kunskaper och rätt skyddsutrustning inte såga upp vindfällen på egen hand i skogen, utan istället anlita experter på området, säger Stig Hermansson, Skogsstyrelsen.

Mer information:
Stig Hermansson, distriktschef, Skogsstyrelsen, 0451-38 31 20
Ola Arvidsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0451-38 31 17
Gunnar Isacsson, insektsspecialist, Skogsstyrelsen, 0451-38 31 04
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar