Risk för sorkskador på skog i Västerbottens inland

Report this content

Den milda vintern 2014-2015 var gynnsam för sorkstammen och det finns en risk att skogsplanteringar skadats. Skogsägare uppmanas därför att se över sina planteringar för att skogens tillväxt inte ska försämras.

Vintern 2014-2015 var ganska mild och på många platser låg ett tjockt snötäcke, vilket gav sorkstammen ett bra skydd och utmärkta möjligheter att överleva. Såväl tall- som granplanteringar kan ha skadats av sorkens gnag.

– Inom Vilhelmina, Malå och Åsele kommuner har vi fått in ett antal sorkskadeärenden, så vi vill uppmana skogsägare att se över sina planteringar och vid behov sätta nya plantor. Det är viktigt för att skogens återväxt inte ska försämras, säger Kristina Nilson, tf. distriktschef, Skogsstyrelsen.

Den sorkart som oftast går på skogsplantorna är åkersorken. Det är framförallt upp till fem år gamla planteringar som är intressanta och det är även där som den gör mest skada. Även vuxna träd kan gnagas, men de brukar klara sig.

Sorkskador kan se ut på olika sätt. Sorken gnager på barken och dess tänder lämnar parallella spår. Den äter också gärna skott. Små plantor kan till och med vara helt avbitna och uppätna, med en sned snittyta på den lilla pinne som eventuellt står kvar.

– Om det är tallplantor som skadats, så krävs ofta omplantering eftersom plantorna dör av skadorna. Om det är granplantor kan man avvakta något år och se om plantorna klarar sig, säger Kristina Nilson.

Mer information:
Kristina Nilson, tf. distriktschef, Skogsstyrelsen, 0952-539 54
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Inom Vilhelmina, Malå och Åsele kommuner har vi fått in ett antal sorkskadeärenden, så vi vill uppmana skogsägare att se över sina planteringar och vid behov sätta nya plantor. Det är viktigt för att skogens återväxt inte ska försämras.
Kristina Nilson, tf. distriktschef, Skogsstyrelsen