Så ska Levande skogar nås i Västra Götaland – pressträff i fält 12 november

Den 12 november presenteras ett åtgärdsprogram som både bidrar till bra miljöhänsyn och till att nå miljömålet Levande skogar i Västra Götalands län.

Programmet har tagits fram av Åtgärdsgruppen för Levande skogar som består av representanter från skogsnäringen, ideella organisationer och myndigheter i Västra Götalands län. På träffen presenteras pågående åtgärder i länet, hur mycket resurser som läggs på dem samt när resultat kan förväntas synas.

Några av de åtgärder som presenteras är utbildningssatsningar för att minska antalet körskador, minskade utsläpp av fossila bränslen, samsyn om vad god miljöhänsyn vid avverkning är, skydd av värdefull skog och inventering av skyddsvärda träd.

Tid: 12 november kl.10.00
Plats: Samling vid Skogsstyrelsens kontor, Bryggaregatan 19-21, Borås
Därefter följer en exkursion ut i skogen.

Mer information:
Emma Liljewall, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 03348 25 62
Bo Hultgren, distriktschef, Skogsstyrelsen, 033–48 25 20
Andreas Alvehus, Miljö- och skötselledare, Södra Skogsägarna, region Väst, 0346296 05
Magnus Alexandersson, skogsbruksutvecklare, Sydved 010–467 85 00
Ingegerd Borg-Saviharju, ordförande i Naturskyddsföreningen i Södra Älvsborg, 0702–09 44 87
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar