Skogen – med nya möjligheter för Värmland

Ökat byggande i trä, turism och rekreation och fler arbetstillfällen är bara några av de möjligheter som skogen erbjuder. Under en heldag i Sunne presenteras och diskuteras skogens framtid i Värmland.

Värmland är ett av Sveriges stora skogslän, och skogen är en viktig del när det gäller att skapa arbetstillfällen i länet. Just nu befinner sig skogsnäringen i en omställningsfas, där exempelvis förbrukningen av tidningspapper minskar kraftigt.

Samtidigt uppstår fler och fler nya möjligheter för skogen. En ökad förädling av skogsråvara med mängder av nya produkter, den förnybara resursen skog som ersättning för fossila material och en utveckling av besöksnäring och naturturism är bara några områden där skogen väntas få en allt större betydelse framöver, inte minst i Värmland.

Vid konferensen i Sunne berättar innovativa företagare om hur de arbetar med att utveckla användandet av skogen, och vad det kan betyda för framtiden i länet. Föreningen Skogens utmärkelse Silverkvisten, som går till personer som har gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk, kommer också att delas ut vid konferensen.

Massmedia hälsas varmt välkomna att delta!

Tid: Onsdag 5 november kl. 8.30–15.30

Plats: Sunne Spa

Medverkande: Robert Andrén (länsråd, Värmland), Britta Jonsson Lindvall (Tree Hotel), Marcus Eldh (WildSweden), Hans Andrén (Nordiska trästäder), Erik Hjärtfors (Lövsjö Loghouse), Ylva Gustafsson (Värmlandsleder), Elenore Peterson (Skogsindustrierna), Ann-Katrine Roth (EuroQuality) m.fl.

Pressträff: Projektledaren Linda Jakobsson finns tillgänglig för frågor kl. 14.30–15.00.

Mer information:
Linda Jakobsson, projektledare, Skogsstyrelsen, 0570–475 82
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar