Skogsbilvägar behöver ses över efter skyfallen

Skogsstyrelsen uppmanar markägare att se över skogsbilvägarna i Halland efter de omfattande skyfallen. Vägarna behöver vara i bra skick inför den kommande virkessäsongen för att infrastrukturen i skogsbruket ska fungera.

De omfattande skyfallen och översvämningarna, främst i anslutning till Nissans och Suseåns flöden, kan ha skadat skogsbilvägar i området.

– I första hand behöver markägare undersöka om det blivit några skador på skogsbilvägarna eller på eventuella vägtrummor. Likaså är det bra att kontrollera om vägens bärighet bibehållits, säger Mats Carlén, Skogsstyrelsen.

Skadorna bör åtgärdas så snart som möjligt. Detta för att det ska vara möjligt att använda vägarna under höstens avverkningar eller andra skogliga åtgärder som behöver genomföras.

– Med tanke på vi kan komma att se mer av extremt väder i framtiden, så bör varje markägare ha beredskap så att skogsbilvägar på den egna fastigheten har bra framkomlighet, bra bärighet och att vägtrummorna är dimensionerade för stora vattenflöden och nederbördsmängder, säger Mats Carlén.

Mer information:
Mats Carlén, vägspecialist, Skogsstyrelsen, 035–13 68 41
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

I första hand behöver markägare undersöka om det blivit några skador på skogsbilvägarna eller på eventuella vägtrummor. Likaså är det bra att kontrollera om vägens bärighet bibehållits.
Mats Carlén, vägspecialist, Skogsstyrelsen