Skogsdagar med miljöhänsyn i fokus i Gävleborg

Skogsstyrelsen arrangerar den 23 maj och den 25 juni informationsträffar om nyheter kring miljöhänsyn i skogen. Detta kombinerat med fältbesök där deltagarna får veta mer om åtgärder kopplade till väg och vatten vid skogsbruk.

Skogsstyrelsen har inom ramen för projektet Dialog om miljöhänsyn arbetat med att tydliggöra reglerna för prioritering av miljöhänsyn och skydd av arter vid skötsel av skog. Detta har resulterat i ändringar i föreskrifter och allmänna råd till 30 § Skogsvårdslagen. Dessutom har det i föreskrifter och allmänna råd till Miljöbalken, 12 kapitlet 6 § tydliggjorts vilka skogsbruksåtgärder som måste anmälas för samråd enligt Miljöbalken. Förhoppningen är att det ska underlätta för skogsägare att förstå hur de ska agera vid skogsbruksåtgärder.

– Förändringarna har trätt i kraft under våren. Vi vill på detta sätt erbjuda skogsbruket i Gävleborg en möjlighet att få veta mer om nyheterna kring miljöhänsyn i skogen och hur man ska agera vid olika åtgärder under inspirerande former, säger Per-Olof Stål, distriktschef, Skogsstyrelsen.

Skogsdagarna vänder sig till såväl skogsägare som skogliga tjänstemän, vägföreningar och entreprenörer. Förutom Skogsstyrelsen medverkar Länsstyrelsen Gävleborg och berättar om vad som krävs vid ansökan om vattenverksamhet. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till såväl skogsdagen den 23 maj som den 25 juni.

– Vi kommer också belysa hur man ska planera och anlägga skogsbilvägar och berätta mer om det vägtrummeprojekt som vi just nu genomför, säger Per-Olof Stål.

Medier är välkomna att delta.

Tid: 23 maj och 25 juni, kl. 9.00–15.00
Plats: Hällbo IF:s klubbstuga vid Stenvallen i Hällbo under förmiddagen. Därefter fältbesök.

Dagen är kostnadsfri och bekostas av det EU-finansierade projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten samt Väg 2000.

Mer information:
Per-Olof Stål, distriktschef, Skogsstyrelsen, 0270–42 98 16
Åsa Lundberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0650–377 88
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Förändringarna har trätt i kraft under våren. Vi vill på detta sätt erbjuda skogsbruket i Gävleborg en möjlighet att få veta mer om nyheterna kring miljöhänsyn i skogen och hur man ska agera vid olika åtgärder under inspirerande former.
Per-Olof Stål, distriktschef, Skogsstyrelsen