Skogsstyrelsens styrelse besöker brandområdet

Report this content

Den 10 juni besöker Skogsstyrelsens styrelse samt generaldirektör Monika Stridsman brandområdet i Västmanland.

Under dagen besöks dels Sveaskogs blivande ekopark samt Västerås stifts marker i nordvästra delen av brandområdet.

Syftet med besöket är att informera styrelsen om Skogsstyrelsens arbete efter branden. För närvarande ligger fokus på att ge stöd till markägarna vid restaurering av vägarna genom brandområdet samt hur de ska gå till väga för att det åter ska bli skog i området.

– Bland annat erbjuder vi markägarna kostnadsfria föryngringsplaner som en del av vår rådgivning. Det kan till exempel handla om huruvida det finns behov av markberedning och vilka trädslag som är lämpliga, säger Göran Hagerfors, projektledare för Skogsstyrelsens arbete i brandområdet.

Skogsstyrelsen har under våren flygfotograferat delar av brandområdet med så kallad drönare. Bilder som nu är möjliga för alla att fritt ladda ner. Främst är tanken att privata markägare ska använda dem för att få en överblick av hur det ser ut på deras mark.

Andra viktiga frågor som kommer att lyftas under besöket är vilka skador som kan drabba området efter branden, i form av svamp- och insektsangrepp. Under sommaren kommer Skogsstyrelsen att genomföra en inventering av förekomsten av granbarkborre i området.

Medier intresserade av att ställa frågor till generaldirektör Monika Stridsman och styrelseordförande Lena Söderberg är välkomna. Även Karl Hedin från AB Karl Hedin medverkar och informerar om brandens konsekvenser för företaget.

Samling: kl.13.00. Infart Hobergsvägen, en skogsbilväg på högsta punkten på vägen mellan Hästbäck och Stabäck beläget i brandområdets norra del.

Mer information:
Göran Hagerfors, projektledare, Skogsstyrelsen, 018–27 88 24
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Bland annat erbjuder vi markägarna kostnadsfria föryngringsplaner som en del av vår rådgivning. Det kan till exempel handla om huruvida det finns behov av markberedning och vilka trädslag som är lämpliga.
Göran Hagerfors, projektledare Skogsstyrelsen