Stora risker med att beträda brandhärjade områden

Skogsstyrelsen vill uppmärksamma såväl markägare som allmänhet att det är förenat med mycket stora risker att beträda branddrabbad skog. Det kan ta månader innan det är säkert att gå ut i skogen efter branden i Västmanland.

– Det är förståeligt att man som markägare vill ta reda på hur drabbad den egna skogen är av branden. Än är det dock för tidigt att ge sig ut i brandområdet, då det är förenat med stora risker, säger Lars Ambrosiusson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

När den flammande branden, den brand som syns, upphört kan glödbranden pågå länge, till och med hela vintern. Det beror på att glödbranden sakta kryper ner i torvmossar, myrstackar och andra ställen fastän det är fuktigt.

– Så länge den har bränsle och tillräckligt med syre så sker en förbränning och det är inte säkert att gå där förrän branden slocknat helt. Det kan brinna i marken fastän det ligger snö ovanför, säger Lars Ambrosiusson.

Vidare försvinner röken vid regn och det blir svårare att se glödbranden. När det så småningom blir aktuellt att ge sig in brandområdet är rejäla skor, inte gummistövlar, ett måste.

En annan stor fara är att träd, efter en brand, kan falla omkull utan någon som helst förvarning. Det gäller därför att vara försiktig i skogen, men också när man färdas på skogsbilvägar sedan branden lagt sig. Om det inte avverkats längs vägkanterna för att förhindra att träd faller, kan träd närsomhelst falla över vägen.

Efter en brand med hög intensitet föreligger även ökad risk för erosion i vissa terrängpartier i och med att ett avbränt rotsystem inverkar på markens stabilitet. Risk för erosion föreligger särskilt i sluttande terräng.

– Vi vill också trycka på att upparbetning av skogen måste vänta. Det är ännu alldeles för tidigt att gå ut och ta reda på virke efter branden. Först måste alla brandhärdar vara släckta och det kan dröja länge innan det är gjort, säger Magnus Lindh, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Löpande information om den pågående skogsbranden i Västmanland finns på krisinformation.se.

Skogsstyrelsen har också samlat aktuell information för skogsägare på skogsstyrelsen.se/skogsbranden

Mer information:
Lars Ambrosiusson, specialist på bränning, Skogsstyrelsen, 0250–595108
Magnus Lindh, skogskonsulent i Västmanland, Skogsstyrelsen, 021–153633
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Det är förståeligt att man som markägare vill ta reda på hur drabbad den egna skogen är av branden. Än är det dock för tidigt att ge sig ut i brandområdet, då det är förenat med stora risker.
Lars Ambrosiusson, specialist på bränning, Skogsstyrelsen