Storm, klövvilt och granbarkborre skadade skogen 2015

Ett stormigt år i södra Sverige, angrepp av granbarkborre i mitt och knäckesjuka i landets norra delar är tillsammans med betesskador det som sticker ut när skadeläget för skogen 2015 sammanställts.

Skogsstyrelsen sammanställer varje år de skador som drabbat skogen, från norr till söder. Resultatet presenteras i tre rapporter som ger en helhetsbild av skadeläget och vilka trender som finns.

– Att minska risken för skogsskador är mycket viktigt för att vi ska bibehålla en god skogsproduktion. Omfattande skogsskador kan bli mycket kännbara ekonomiskt, inte minst för den enskilde skogsägaren, säger Hans Källsmyr, regional skadesamordnare, Skogsstyrelsen.

Skadorna 2015 fördelar sig olika över landet. Södra Sverige var betydligt mer stormdrabbat än övriga landet med stormarna Egon, Gorm och Helga som tillsammans fällde mellan 5 och 6 miljoner skogskubikmeter.

Effekterna av stormarna riskerar att förvärras söderut då det fortfarande finns mycket stormfällt virke kvar i markerna som kan angripas av granbarkborre.

De största skadorna av granbarkborren befaras dock längre uppåt landet. Under 2015 har den dödat cirka 400 000 skogskubikmeter i norra Hälsingland, Medelpad, sydöstra Ångermanland och östra Jämtland. Det är även i dessa områden som risken för angrepp på växande skog under 2016 är störst, upp till 500 000 skogskubikmeter riskerar att angripas.

2015 inventerades förekomsten av betesskador på mer än två tredjedelar av Sveriges yta. Skadorna är fortsatt höga, framförallt i Götaland där mer än hälften av ungtallarna har skador från älg och andra hjortdjur. I mellersta och norra Sverige varierar skadorna betydligt mer.

Från delar av Jämtland, men främst från Norrbotten kommer det tydliga signaler om en kraftig ökning av knäckesjuka på tallungskog. Den orsakas av en rostsvamp som ”knäcker” tallens skott.

– Vi ser också att i norra och östra delen av Norrbottens län är situationen fortsatt allvarlig när det gäller angrepp av törskatesvamp som långsamt dödar trädet. Framförallt är det yngre skog som drabbas, säger Anders Lindqvist, regional skadesamordnare, Skogsstyrelsen.

Rapporten för region Syd omfattar Blekinge, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Västra Götalands och Östergötlands län.
Rapporten för region Mitt omfattar Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs, Värmlands, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Örebro län.
Rapporten för region Nord omfattar Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

Läs samtliga skaderapporter på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Stig Hermansson, skadesamordnare region Syd, Skogsstyrelsen, 045138 31 20
Hans Källsmyr, skadesamordnare region Mitt, Skogsstyrelsen, 0565477 84
Anders Lindqvist, skadesamordnare region Nord, Skogsstyrelsen, 091043 84 11
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Att minska risken för skogsskador är mycket viktigt för att vi ska bibehålla en god skogsproduktion. Omfattande skogsskador kan bli mycket kännbara ekonomiskt, inte minst för den enskilde skogsägaren.
Hans Källsmyr, regional skadesamordnare, Skogsstyrelsen