Varannan svensk vill ha Skogens Dag - hitta din närmaste Skogens Dag

Skogsstyrelsen anordnar sedan drygt tio år tillbaka årligen en Skogens Dag över hela landet. I en färsk undersökning genomförd på uppdrag av Skogsindustrierna framkommer bland annat att 52 % av svenskarna vill ha en nationell dag kallad ”Skogens Dag”.

I år genomförs Skogens Dag under augusti och september på flera platser i landet. Skogens Dag vänder sig till både barn och vuxna.

– Vi anordnar roliga och intressanta aktiviteter som t.ex. att plantera träd, provköra skogsmaskiner, lära sig mer om skogens bär och svampar eller titta på hur granbarkborren ser ut och hur den skadar granen. Tanken är att man tillsammans ska lära sig mer om skogen och vad den har att erbjuda, berättar Mari Nilsson som samordnar Skogens Dag på Skogsstyrelsen.
Samtidigt som skogen är en plats för friluftsliv och rekreation är den också en arbetsplats för många människor och är viktig för den svenska ekonomin.

– Skogsstyrelsen vill skapa förståelse för hur dessa värden i skogen samspelar, säger Mari Nilsson.
På vår hemsida www.skogsstyrelsen.se finns information om vilka platser vi arrangerar Skogens Dag på. Vi samarbetar med andra arrangörer på flera av platserna.

Mer information:
Mari Nilsson, samordnare Skogens Dag, Skogsstyrelsen, 036-35 93 34
Anna Erlandsson Karlsson, stf pressekreterare, Skogsstyrelsen, 0490-25 80 42

www.skogsstyrelsen.se
Skogsstyrelsen, Vallgatan 8, 551 83 Jönköping, tfn 036-35 93 00, fax 036-16 61 70,
e-post skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Dokument & länkar