Värdefull skog skyddas i Dala-Järna

Report this content

Delar av det populära friluftsområdet Storbyhagen i Dala-Järna skyddas nu av ett naturvårdsavtal. Området som är 17,5 hektar stort har höga naturvärden och är samtidigt mycket värdefullt för friluftslivet.

Naturvårdsavtalet har tecknats för de delar av skogen som ägs av svenska kyrkan i Järna med Nås och Äppelbo församlingar.

Området Storbyhagen är ett populärt friluftsområde i Dala-Järna som också har ett rikt djur-och växtliv. Genom naturvårdsavtalsområdet löper handikappanpassade leder och där finns sedan tidigare informationsskyltar som tillkommit på lokalt initiativ. Området består av lövskog som regelbundet svämmas över, vilket gör det till ett eldorado för insekter och fåglar.

 
– Att kunna skydda delar av Storbyhagen känns bra. Naturvärdena i området uppfyller kriterierna för tecknade av naturvårdsavtal. Att vi sedan kan kombinera det med områdets höga friluftsvärden känns ännu bättre, säger Magnus Hedspång, stf distriktschef, Skogsstyrelsen.

Till avtalet som sträcker sig över 50 år finns en skötselplan som tar hänsyn till både friluftsvärden och naturvärden.

Läs mer om naturvårdsavtal på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Magnus Hedspång, stf distriktschef, Skogsstyrelsen, 0281-59 47 44
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Citat

Att kunna skydda delar av Storbyhagen känns bra. Naturvärdena i området uppfyller kriterierna för tecknade av naturvårdsavtal. Att vi sedan kan kombinera det med områdets höga friluftsvärden känns ännu bättre.
Magnus Hedspång, stf distriktschef, Skogsstyrelsen