Viktiga samhällsinsatser och nöjda deltagare i stort arbetsmarknadsprojekt

Den 17 april avslutas Arbetsförmedlingens och Skogsstyrelsens gemensamma arbetsmarknadsprojekt, SAFT, i Västra Götalands län med ett seminarium. Då presenteras vad som åstadkommits inom projektet och vilka effekter det fått.

Landshövdingen i Västra Götalands län, Lars Bäckström, medverkar och ger sitt perspektiv på nyttan av arbetsmarknadsprojekt. Även de nationella projektledarna från Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen deltar och berättar om projektets genomförande. Dessutom presenterar en rad representanter från organisationer och myndigheter de uppdrag som genomförts och vilken samhällsnytta det gett. Bland annat presenterar:

  • Länsstyrelsen - inventering av skyddsvärda träd.
  • Skogsstyrelsen - resultatet av en ny metod för att inventera fodertillgången för klövvilt och vilken nytta den kan ha för skogsbruket. Likaså har data om körskador har samlats in, vilka på sikt kan bidra till förändringar i skogsbruket.
  • Ekoparken – projektets insatser för Nordens Ark.

Projektet har pågått sedan februari 2013 och avslutas löpande under 2015. Under drygt två år har Arbetsförmedlingen matchat och anvisat personer från jobb- och utvecklingsgarantin till Skogsstyrelsen. Totalt har mer än 2000 personer runt om i landet, som längst under 18 månader, deltagit. De har inlett med en sysselsättningsplats i sex månader som sedan följts av ett halvt till ett års anställning hos Skogsstyrelsen. I Västra Götaland har 229 personer deltagit.

– Över 90 procent uppger att de trivts mycket bra. Syftet har varit att ge människor som under lång tid haft svårt att komma in på arbetsmarknaden en möjlighet att utvecklas och få bättre förutsättningar att få ett arbete, säger Bo Hultgren, distriktschef, Skogsstyrelsen.

Läs hela programmet på Skogsstyrelsens webbplats.


Tid: 17 april, kl. 13.00–15.00
Plats: Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 5, Göteborg, lokal Lindholmen 1

Mer information:
Bo Hultgren, distriktschef, Skogsstyrelsen, 033–48 25 20
Cecilia Hamilton, branschstrateg och regional samordnare, Arbetsförmedlingen, 010–486 38 89
Niklas Pettersson, branschstrateg och regional samordnare, Arbetsförmedlingen, 010–486 86 70
Olof Lönnehed, press- och informationsansvarig, Arbetsförmedlingen, 010-488 46 03
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Över 90 procent uppger att de trivts mycket bra. Syftet har varit att ge människor som under lång tid haft svårt att komma in på arbetsmarknaden en möjlighet att utvecklas och få bättre förutsättningar att få ett arbete.
Bo Hultgren, distriktschef, Skogsstyrelsen