Viktigt att fortsätta arbetet för att mota almsjukan

I slutet av april släpptes den nya rödlistan där almen nu klassas som akut hotad. Det visar på vikten av att arbetet för att bekämpa almsjukan på Gotland fortsätter och intensifieras.

På Gotland finns den sista stora populationen av alm i Europa. Hittills har cirka 2 procent av dem dött på grund av almsjuka. Scenarier visar att om ingen bekämpning av almsjukan görs så kommer 90 procent av almarna vara döda inom fem år. Den inventering som Skogsstyrelsen genomförde förra året, inom ramen för projektet Life Elmias, visade att färre träd har drabbats av almsjuka på Gotland 2014 jämfört med 2013.

– Gotland är det enda område i Sverige där det pågår en bekämpning. I övriga delar av landet har man avslutat eller aldrig påbörjat bekämpning. Förhoppningen är såklart att trenden från i fjol ska hålla i sig och att antalet sjuka träd minskar även i år, säger Karin Wågström, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Arbetet med att hugga ner och förstöra de totalt 4700 sjuka almar som inventerades 2014 avslutas nu i maj. Därefter påbörjas årets inventering för att kartlägga var det finns sjuka träd och hur många de är.

Projektet LifeELMIAS pågår till och med 2018. Vid en workshop den 4 maj startade arbetet med hur bekämpningen av almsjuka ska kunna fortsätta på ett effektivt sätt även efter projektets slut. På workshopen deltog markägare, skogsentreprenörer, forskare samt företag inom snickeri, sågverk och logistik.

– Slutsatsen var att det även efter 2018 behövs samordning av bekämpningsarbetet liksom att inventeringarna fortsätter för det ska vara möjligt att följa utvecklingen. Vi behöver också hitta nya användningsområden för almvirket från de sjuka träden. Idag blir det enbart bränsle, säger Karin Wågström.

Från sommaren 2013 till och med 2018 medfinansierar EU-kommissionen Life + Nature projektet, LifeELMIAS, på Gotland. Fokus är att bekämpa almsjuka samt långsiktigt säkerställa livsmiljön för de naturvärden inom Natura 2000 områden på Gotland som är knutna till alm och ask. Projektdeltagare är, förutom Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen på Gotland, Region Gotland, Naturvårdsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Arbetsförmedlingen och Transportstyrelsen.

Läs mer om projektet på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Karolina Johansson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0498-25 85 22
Karin Wågström, projektledare, Skogsstyrelsen, 049825 85 23
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Gotland är det enda område i Sverige där det pågår en bekämpning. I övriga delar av landet har man avslutat eller aldrig påbörjat bekämpning. Förhoppningen är såklart att trenden från i fjol ska hålla i sig och att antalet sjuka träd minskar även i år.
Karin Wågström, skogskonsulent, Skogsstyrelsen