Viltanpassad skogsskötsel kan ge balans i skogen

Skogsstyrelsen genomför under hösten träffar runtom i mellersta Sverige för att lyfta hur skogsskötseln i områden med hårt betestryck kan utformas på ett viltanpassat sätt och hur alla parter kan bidra till en framgångsrik älgförvaltning där både älg och skog gynnas.

Satsningen är en del av Skogsstyrelsens arbete inom ramen för Skogsriket. Totalt planeras träffar för jägare och skogsägare i sju län i mellersta Sverige. Under träffarna medverkar förutom Skogsstyrelsen representanter från bland andra Svenska Jägareförbundet och Länsstyrelsen i respektive län.

– Syftet är att alla vi som är involverade i dagens kunskapsbaserade älgförvaltning ska mötas och diskutera förutsättningar för olika viltanpassningsåtgärder samt vad var och en kan bidra med för att vi ska nå en viltstam i balans med skogen och fodret, säger Matts Rolander, regionalt viltansvarig, Skogsstyrelsen. 

Inom ramen för viltanpassad skogsskötsel ryms en bred palett av olika skötselåtgärder som syftar till att öka fodermängden och den biologiska mångfalden och samtidigt minska betesskadorna. Det kan exempelvis handla om hur man föryngrar skog, hur man röjer, gallrar och avverkar.

– Det finns inte en enskild skötselåtgärd som löser problemen med betesskador, men ett antal olika skötselåtgärder kan tillsammans med avskjutning bidra till att de minskar. Kunskapen om hur långt vi kan nå med viltanpassad skogsskötsel är fortfarande begränsad och därför är det ett extra viktigt område att lyfta upp och diskutera, säger Matts Rolander. 

Tid och plats:
18 september  Ladviks kursgård, Vaxholm

3 oktober        Best Western Mälaren Hotell och konferens, Västerås

6 oktober        Krusenbergs herrgård, Uppsala

Utöver dessa planeras träffar i Södermanlands län i september eller oktober samt i Örebro, Värmlands samt Dalarnas län under november eller december månad. För detaljerad information om respektive tillfälle samt kontaktperson, se Skogsstyrelsens webbplats. Sök på respektive län för att hitta träffen. Informationen uppdateras kontinuerligt under hösten.

Medier är välkomna att delta under hela eller delar av träffarna.

Mer information:
Matts Rolander, regionalt viltansvarig, Skogsstyrelsen, 01827 88 43
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Det finns inte en enskild skötselåtgärd som löser problemen med betesskador, men ett antal olika skötselåtgärder kan tillsammans med avskjutning bidra till att de minskar. Kunskapen om hur långt vi kan nå med viltanpassad skogsskötsel är fortfarande begränsad och därför är det ett extra viktigt område att lyfta upp och diskutera.
Matts Rolander, regionalt viltansvarig, Skogsstyrelsen