Föreläggande med vite för grundsärskolan och gymnasiesärskolan i Norrtälje kommun

Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på sammanlagt 800 000 kronor för att ansvariga politiker och tjänstemän i Norrtälje kommun skyndsamt ska rätta till allvarliga brister vad gäller mottagande och utbildning i kommunens grundsärskola och gymnasiesärskola.

Norrtälje kommun har en rad allvarliga brister i handläggning och utredning av elever inför att de börjat i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Kommunens utredningar räcker inte för de bedömningar som kommunen måste göra innan en elev börjar i särskolan. Det kan inte uteslutas att en eller flera elever därför blivit felaktigt mottagna i särskolan.

Skolinspektionen ser mycket allvarligt på situationen och kräver att ansvariga politiker och tjänstemän i Norrtälje kommun rättar till bristerna före den 7 september 2015. I annat fall kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska betala vite på 400 000 kronor för grundsärskolan och 400 000 kronor för gymnasiesärskolan.

– Det är djupt oroväckande att livsavgörande beslut om en elev ska gå i särskolan eller ej bygger på så svaga underlag. Ansvariga i Norrtälje kommun måste nu kraftigt förbättra kvaliteten i sitt beslutsunderlag och förvissa sig om att eleverna går i rätt skolform, säger Tommy Lagergren, avdelningschef, Skolinspektionen.

Skolinspektionens tillsyn visar även att kommunen saknar centrala rutiner för att följa upp och identifiera utvecklingsbehov. Ansvariga saknar därmed tillräcklig kunskap om verksamheterna för att fatta beslut om förbättringar. Det finns därmed risk att elever inte får den utbildning de har rätt till.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Norrtälje kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/norrtalje-vite

För information

Eva Lantéli, utredare, 08-586 084 60

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 08-586 082 50

Taggar:

Dokument & länkar