Föreläggande med vite för Jensen gymnasium i Linköping

Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på 200 000 kronor för att få Jensen education college AB att skyndsamt ge eleverna vid Jensen gymnasium i Linköping tillgång till ett skolbibliotek som uppfyller skollagens krav.

På Jensen gymnasium i Linköping har eleverna inte tillgång till ett skolbibliotek som används i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Företaget Jensen education college AB, som ansvarar för skolan, har inte rättat till bristen trots tidigare krav från Skolinspektionen i tillsynsbeslut den 11 oktober 2012. Skolinspektionen har därför idag beslutat att om bristerna inte rättas till före den 15 januari 2014 kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att företaget ska betala vite på 200 000 kronor till statskassan.

– Skolans skolbibliotek har ett alltför begränsat innehåll för att kunna bidra till elevernas måluppfyllelse. Skolan har inte heller något organiserat samarbete med stadsbiblioteket som skulle kunna innebära att de krav som ställs på ett skolbibliotek kan anses vara uppfyllt. Vi förutsätter nu att det ansvariga företaget, Jensen education college AB, omedelbart ser till att skolans elever får tillgång till ett bibliotek med ett innehåll som motsvarar de krav som ställs i skollagen, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen.

Jensen gymnasium i Linköping har cirka 113 elever. Skolan har granskats inom ramen för en regelbunden tillsyn av alla skolor i Linköpings kommun som Skolinspektionen genomförde 2012. Skolan har rättat till övriga brister som Skolinspektionen påpekade vid tillsynen.

Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/jensen-linkoping-vite

För information

Agneta Sandén, avdelningschef, 08-586 081 70

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Dokument & länkar