Föreläggande med vite för Praktiska gymnasiet Kristianstad

Report this content

Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på 500 000 kronor för att Praktiska Sverige AB skyndsamt ska rätta till allvarliga brister i skolverksamheten vid företagets gymnasieskola i Kristianstad.

Skolinspektionens tillsyn visar att det finns allvarliga brister i skolverksamheten vid Praktiska gymnasiet Kristianstad. Skolinspektionen kräver att Praktiska Sverige AB rättar till bristerna före den 15 september 2015. I annat fall kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att företaget ska betala vite på 500 000 kronor.

Många elever vid Praktiska gymnasiet Kristianstad når inte kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Det finns också elever med hög skolfrånvaro.

Tillsynen visar att undervisningen inte håller tillräckligt hög kvalitet. Eleverna får inte ett tillräckligt stöd från lärarna. Skolan har under lång tid försummat att utreda elevers behov av särskilt stöd. Vidare har flera elever fått läsa om delar av kurser de redan läst eftersom dokumentation från tidigare lärare saknats. Skolans bristande planering försämrar även elevernas möjlighet till inflytande över undervisningens arbetsformer och innehåll.

Tillsynen visar också att Praktiska gymnasiet Kristianstad har haft stor omsättning av rektorer och lärare. Flera lärare saknar behörighet för den undervisning de bedriver.

Skolan har 95 elever och erbjuder utbildning inom nationella program i form av gymnasial lärlingsutbildning samt utbildning inom introduktionsprogram.

Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut om Praktiska gymnasiet Kristianstad kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/praktiska-kristianstad-vite

För information

Åsa Kildén, utredare, 08-586 085 35

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 076-129 79 50

Skolinspektionens tillsyn av Praktiska Sverige AB

Praktiska gymnasiet Kristianstad granskas inom ramen för en regelbunden tillsyn av de 35 gymnasieskolor som Praktiska Sverige AB ansvarar för. Inklusive dagens beslut har Skolinspektionen hittills fattat beslut om 22 skolor (fet stil i listan nedan), varav 3 av skolorna fått föreläggande vid vite. Beslut som är klara kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

• Praktiska gymnasiet Borås (föreläggande vid vite)

• Praktiska gymnasiet Falun

• Praktiska gymnasiet Gnesta

• Praktiska gymnasiet Gävle

• Praktiska gymnasiet Göteborg

Praktiska gymnasiet Halmstad

Praktiska gymnasiet Helsingborg

• Praktiska gymnasiet Jönköping

Praktiska gymnasiet Kalmar

• Praktiska gymnasiet Karlskrona

• Praktiska gymnasiet Karlstad

• Praktiska gymnasiet Kristianstad (föreläggande vid vite)

• Praktiska gymnasiet Kungsbacka

Praktiska gymnasiet Linköping

Praktiska gymnasiet Luleå

Praktiska gymnasiet Malmö City

Praktiska gymnasiet Malmö Limhamn

Praktiska gymnasiet Märsta

Praktiska gymnasiet Nacka

Praktiska gymnasiet Nykvarn

• Praktiska gymnasiet Skellefteå

Praktiska gymnasiet Skövde

• Praktiska gymnasiet Stockholm

Praktiska gymnasiet Sundsvall

• Praktiska gymnasiet Sunne

Praktiska gymnasiet Södertälje

Praktiska gymnasiet Trollhättan

Praktiska gymnasiet Täby

• Praktiska gymnasiet Uddevalla (föreläggande vid vite)

• Praktiska gymnasiet Uppsala

• Praktiska gymnasiet Västerås

Praktiska gymnasiet Växjö

Praktiska gymnasiet Ystad

• Praktiska gymnasiet Örebro

• Praktiska gymnasiet Örnsköldsvik

Taggar:

Dokument & länkar