Föreläggande med vite för Praktiska Stockholm

Skolinspektionen har beslutat om förelägganden med vite på 700 000 kronor för att få företaget Praktiska Sverige AB att skyndsamt rätta till brister i sin gymnasieskola Praktiska Stockholm.

Den fristående gymnasieskolan Praktiska Stockholm har inte rättat till alla brister i sin skolverksamhet som Skolinspektionen pekat ut i tidigare tillsynsbeslut. Det finns fortfarande brister i skolans arbete med särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Skolinspektionen kräver att ansvarigt företag, Praktiska Sverige AB, rättar till bristerna före den 16 juni 2014. I annat fall kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att företaget ska betala vite på 700 000 kronor till statskassan.

Praktiska Stockholm har granskats inom ramen för en regelbunden tillsyn som Skolinspektionen gör av gymnasieskolor som Praktiska Sverige AB ansvarar för. Skolinspektionen följer nu upp om utpekade brister rättats till på respektive skola. Totalt pågår uppföljning av 30 av företagets gymnasieskolor.

Skolinspektionen har tidigare i år fattat beslut om föreläggande med vite på sammanlagt 1 500 000 kronor för tre andra av företagets skolor – Praktiska Gnesta, Praktiska Nacka och Praktiska Uddevalla. I höstas återkallade Skolinspektionen tillståndet för Praktiska Tumba på grund av brister som inte rättades till.

Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut om Praktiska Stockholm kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/praktiska-april-2014

För information

Thomas Nilsson, undervisningsråd, 08-586 081 53

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 076-129 79 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar