God grund för fortsatt utveckling av skolan i Habo kommun

Den kommunala utbildningsverksamheten i Habo har utvecklats positivt de senaste åren. Det ger ansvariga ett bra utgångsläge för att fortsätta utvecklingen med sikte på att ge alla elever lika goda förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Habo kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Den kommunala utbildningsverksamheten i Habo har utvecklats positivt efter den senaste statliga tillsynen 2008. Ansvariga har etablerat fungerande rutiner för sitt systematiska kvalitetsarbete vilket ger goda förutsättningar att snabbt identifiera och åtgärda brister i verksamheten. Grundskolan ger en utbildning som överlag håller en god kvalitet. Ansvariga för skolan har sålunda ett bra utgångsläge för att utjämna de skillnader i kunskapsresultat som fortfarande finns. Det handlar bland annat om att förbättra måluppfyllelsen i årskurs 3 och 6. Det är också viktigt att säkra att åtgärderna på Hagabodaskolan 6-9 får önskad effekt för att motverka kränkande behandling och främja trygghet och studiero.

− Ansvariga för skolan i Habo kommun har utvecklat skolan i positiv riktning de senaste åren. Kunskapsresultaten är också lovande. Det är nu viktigt att utvecklingen fortsätter för att så att alla elever får lika goda förutsättningar att nå målen för utbildningen, säger Helena Olivestam Torold, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Redovisning senast 13 september

Senast den 13 september 2013 ska Habo kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Habo kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/habo-2013

Beslut om enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Helena Olivestam Torold, undervisningsråd, 08-586 082 10

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Dokument & länkar