Hagfors kommun har rättat till brister i sin vuxenutbildning och slipper vite

Hagfors kommun har rättat till utpekade brister i kommunens vuxenutbildning. Skolinspektionen avslutar därför sin nuvarande tillsyn och kommer inte gå vidare med sitt tidigare beslut om vite.

Skolinspektionen bedömer att Hagfors kommun har rättat till tidigare brister i sin vuxenutbildning, bland annat när det gäller särskild utbildning för vuxna, en utbildning som erbjuds vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Kommunen har till exempel utökat undervisningstiden, alla elever erbjuds studie- och yrkesvägledning och elevernas individuella studieplaner innehåller numera elevernas utbildningsmål.

Skolinspektionen avslutar därför sin nuvarande tillsyn och kommer inte gå vidare med föreläggandet om vite på 600 000 kronor som myndigheten beslutade om den 27 juni 2014.

Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/hagfors-slipper-vite

För information

Ulrika Foss Rudbeck, utredare, 08-586 080 63

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 076-129 79 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar