Praktiska Uddevalla slipper vite

Praktiska Sverige AB har tagit viktiga steg för att rätta till utpekade brister i sin gymnasieskola Praktiska Uddevalla. Den bedömningen gör Skolinspektionen och avslutar sin tillsyn av skolan.

Praktiska Sverige AB har genomfört de förbättringar som Skolinspektionen krävt vad gäller skolverksamheten vid Praktiska Uddevalla. Skolinspektionen avslutar därför sin tillsyn av skolan och kommer inte gå vidare med föreläggandet om vite på 500 000 kronor som myndigheten beslutade om i januari 2014.

Skolinspektionen kommer att följa upp effekterna av skolans fortsatta arbete i den regelbundna tillsyn som är planerad till hösten 2015.

Praktiska Uddevalla har granskats inom ramen för en regelbunden tillsyn som Skolinspektionen gör av gymnasieskolor som Praktiska Sverige AB ansvarar för.

Efter dagens beslut om Praktiska Uddevalla pågår uppföljning av 26 av företagets gymnasieskolor. För 3 av dessa har Skolinspektionen tidigare i år fattat beslut om föreläggande med vite – Praktiska Märsta, Praktiska Västerås och Praktiska Gnesta.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/praktiska-ua-slipper-vite

För information

Thomas Nilsson, undervisningsråd, 08-586 081 53

Presskontakt

Stina Haraldsson, kommunikatör, 08-586 086 05

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar