Vännäs kommun har förutsättningar att höja kunskapsresultaten

Mer än var fjärde elev i årskurs 9 i Vännäs lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är väsentligt att ansvariga i kommunen lyckas med sitt utvecklingsarbete som ska förbättra resultaten. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har gått igenom alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Vännäs kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

I våras lämnade 29 procent av eleverna i årskurs 9 den kommunala grundskolan i Vännäs utan godkända betyg i alla ämnen. Det är den lägsta noteringen på fem år. Även i gymnasieskolan är resultaten otillräckliga och tre av tio elever når inte målen för slutbetyg inom fyra år.

– Alla elever har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och skolans uppdrag är att ge varje elev förutsättningar för det. Ansvariga i Vännäs kommun måste nu utveckla skolorna så att resultaten förbättras. En bra grund är det utvecklingsarbete som kommunen inlett och det kvalitetssystem som kommunen tagit fram för att kunna följa upp resultaten bättre, säger Britta Seeger, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser:

  • Ansvariga måste förbättra sin uppföljning av fritidshemmen, gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna samt övrig vuxenutbildning.
  • Rektorerna har fått bättre förutsättningar att vara pedagogiska ledare, vilket är positivt.

Redovisning

Senast den 20 september ska Vännäs kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Vännäs kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/vannas-2012

Skolbeslut och beslut om fritidshemmen, förskolan samt vuxenutbildningen kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

Skolinspektionens granskar även fristående skolor i Vännäs kommun. Beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

För information

Britta Seeger, utredare, 08-586 083 15

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar