Vilhelmina kommun uppfyller förskolegarantin och slipper vite

Vilhelmina kommun fullgör nu sina skyldigheter och erbjuder föräldrar förskoleplats enligt bestämmelserna. Den bedömningen gör Skolinspektionen och avslutar sin tillsyn.

Vilhelmina kommun har genomfört de förändringar som Skolinspektionen krävt för att uppfylla sin skyldighet att erbjuda förskoleplats senast fyra månader efter det att en förälder anmält önskemål. Skolinspektionen avslutar därför sin tillsyn och kommer inte gå vidare med det föreläggande om vite på 500 000 kronor som myndigheten beslutade om den 20 juni 2013.

Ladda ned beslutet

skolinspektionen.se/vilhelmina-slipper-vite

För information

Elisabeth Ahlgren, enhetschef, 08-586 082 28

Presskontakt

Åsa Ibrahim, kommunikatör, 08-586 086 05

Fakta förskolegarantin

I skollagen framgår uttryckligen att en kommun ska erbjuda förskoleplats inom fyra månader efter att en förälder anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Kommunens skyldighet innebär att barnet ska kunna börja i förskola inom de fyra månaderna. Skyldigheten gäller även om kommunen inte kan erbjuda plats vid just den förskola som föräldrarna önskat.

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar