Vilhelmina kommun uppfyller inte förskolegarantin – riskerar att få betala vite

Vilhelmina kommun brister i sin skyldighet att erbjuda förskoleplats senast fyra månader efter det att en förälder anmält önskemål. Kommunen måste nu skyndsamt rätta till bristerna.

Skolinspektionen har idag beslutat om ett föreläggande med vite på 500 000 kronor för att få Vilhelmina kommun att omedelbart uppfylla skollagens krav på att erbjuda förskoleplats senast fyra månader efter förälder anmält önskemål.

– Skollagens krav är mycket tydliga. Vi förutsätter att ansvariga i Vilhelmina kommun nu, inför hotet om vite, vidtar kraftfulla åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter och erbjuda förskoleplats enligt bestämmelserna, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen.

Vilhelmina kommun fick i april 2012 kritik av Skolinspektionen för att inte uppfylla förskolegarantin, alltså att erbjuda föräldrar förskoleplats senast fyra månader efter förälder anmält önskemål om en sådan plats. Exempelvis erbjöd kommunen nästan aldrig förskoleplats till barn under tre år.

Trots kritiken har kommunen inte rättat till sina brister. Skolinspektionen har därför idag beslutat att om kommunen inte rättar till bristerna före den 2 september 2013 kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska betala vite på 500 000 kronor till statskassan.

Det är första gången som Skolinspektionen beslutar om föreläggande med vite rörande förskolegarantin.

I skollagen framgår uttryckligen att en kommun ska erbjuda förskoleplats inom fyra månader efter att en förälder anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Kommunens skyldighet innebär att barnet ska kunna börja i förskola inom de fyra månaderna. Skyldigheten gäller även om kommunen inte kan erbjuda plats vid just den förskola som föräldrarna önskat.

Ladda ner

Skolinspektionens beslut om Vilhelmina kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/vilhelmina-2013-vite

Fakta om vite

  • Vite är ett påtryckningsmedel för att få den som ansvarar för en utbildningsverksamhet att rätta till de brister som Skolinspektionen har påpekat i sitt beslut.
  • Möjligheten till beslut om vite infördes i skollagen som gäller sedan 1 juli 2011.
  • Skolinspektionen har totalt fattat 13 beslut om vite, inklusive dagens beslut.

För information

Magnus Haglund, avdelningschef, 076-129 74 55

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 076-129 79 50

Taggar:

Dokument & länkar