Fler kommuner behöver granska pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg, till exempel familjedaghem, är ett viktigt alternativ till förskola och fritidshem men en ny rapport från Skolverket visar på problem. Var fjärde kommun som har pedagogisk omsorg i enskild regi har inte granskat verksamheterna. Det finns också en osäkerhet bland kommunerna om vilka krav som kan ställas på verksamheten.

Begreppet pedagogisk omsorg ersatte familjedaghem 2009. Syftet var att tillåta fler former vid sidan av traditionella familjedaghem där en dagbarnvårdare tar hand om barn i sitt hem. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara en grupp dagbarnvårdare som har en större grupp barn i särskilda lokaler. Kommunerna måste inte bedriva pedagogisk omsorg i egen regi men är skyldiga att ge bidrag till enskilda ägare som vill driva verksamhet, förutsatt att de uppfyller kraven. Kommunerna är också skyldiga att utöva tillsyn.

Risk att förväxlas med förskola

Antalet barn i pedagogisk omsorg blir allt färre – idag omkring 20000 barn. De allra flesta är inskrivna i familjedaghem men 1200 barn finns i verksamheter som bedrivs av flera dagbarnvårdare i särskilda lokaler, ibland i nerlagda förskolor. Det kan lätt förväxlas med förskola och fritidshem men pedagogisk omsorg har inte samma krav på personalens utbildning och det pedagogiska innehållet.

– Det är därför viktigt att kommunerna ger en tydlig information om skillnaderna så att föräldrar kan välja det som är bäst för sina barn, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Förskolans läroplan ska vara vägledande

Pedagogisk omsorg ska enligt skollagen stimulera barns utveckling och lärande. Förskolans läroplan som ska vara vägledande slår fast att barnens språkutveckling ska stimuleras. Rapporten visar att det finns en osäkerhet i kommunerna om vilka krav som kan ställas på verksamheten, till exempel när det gäller dagbarnvårdare som inte talar svenska men däremot barnens modersmål.

Bättre kontroll behövs

En av fyra kommuner som har pedagogisk omsorg som drivs av enskilda ägare har inte gjort någon tillsyn av verksamheterna. Färre än var tionde kommun har gjort oanmälda besök i alla eller de flesta verksamheterna som drivs i enskild regi. Bland de kommuner som driver pedagogisk omsorg i egen regi har nästan var tredje inte utvärderat verksamheterna.

Stor osäkerhet i kommunerna

Rapporten visar att många kommuner är osäkra på hur begreppet pedagogisk omsorg ska tolkas och vilka krav de kan ställa. Det gäller både kommunens egen verksamhet och den som drivs i enskild regi. Hälften av kommunerna saknar mål eller riktlinjer för verksamheten. Förhoppningen är att de nya allmänna råd om pedagogisk omsorg som Skolverket ger ut i höst ska ge det stöd som behövs.

För mer information

www.skolverket.se

För övergripande frågor kontakta

Anna Ekström, generaldirektör                    08-5273 3477

För frågor om rapporten kontakta

Anneli Melén, undervisningsråd                   08-5273 3146

 

 

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar