Skola i Södertälje får stöd av Skolverket

Idag presenteras tio skolor i landet som har valts ut i en treårig satsning på att stärka skolor som har låga kunskapsresultat. En av de utvalda skolorna är Hovsjöskolan i Södertälje. Skolverket kommer att anlita särskilt kvalificerade handledare som ska arbeta ute i skolorna. Syftet är att höja elevernas kunskapsresultat genom att till exempel stödja lärarna i att utveckla undervisningen.

-          Jag hoppas att vi tillsammans kan lyfta elevernas kunskapsresultat och hitta bra arbetssätt som kan spridas till andra skolor, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

De utvalda skolorna

  • Borås - Bodaskolan
  • Göteborg - Bergsjöskolan, Gårdstensskolan och Ryaskolan
  • Kristianstad - Fröknegårdsskolan
  • Malmö - Sofielundsskolan
  • Stockholm - Hjulstaskolan
  • Södertälje - Hovsjöskolan
  • Trollhättan - Kronan
  • Växjö - Arabyskolan

Särskilt kvalificerade handledare

Skolverket ska anlita ett antal särskilt kvalificerade handledare som ska arbeta med att stödja lärarna i att utveckla undervisningen ute i skolorna. I satsningen ingår också att utveckla arbetet med studiehandledning på elevernas modersmål och kontakterna med elevernas vårdnadshavare. Andra metoder som kan användas är utökad undervisningstid och genomtänkt användning av läxor.

Start till hösten

De tio skolorna har valts ut eftersom de har låga kunskapsresultat. Under våren kommer Skolverket att göra nulägesanalyser på skolorna så att insatserna kan anpassas efter skolornas olika förutsättningar och behov. Insatserna påbörjas i höst och pågår under 2013 och 2014.

Bra arbetsmetoder ska spridas

Ett viktigt syfte med satsningen är att utveckla metoder som är vetenskapligt grundade och fungerar för att höja kunskapsresultaten. De metoder och arbetssätt som är verkningsfulla ska spridas till andra skolor. Satsningens effekter på elevernas kunskapsresultat ska utvärderas av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

För mer information

www.skolverket.se

För frågor kontakta

Anna Österlund, projektledare                                 08-5273 3282

Henrik Danielsson, projektledare                             08-5273 3297

Ingrid Lindskog, enhetschef                                     08-5273 3120

Mattias Ragert, pressansvarig                                  08-5273 3433

 

 

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar