Uppgifter om lärarlegitimation utreds


I dagens SVT Rapport finns det uppgifter om att det skulle ha förekommit inslag av tävlingar i anslutning till Proffice's uppdrag för Skolverket.

- Den typen av inslag hör inte hemma i hanteringen av lärarlegitimationerna.
Vi kommer så fort som möjligt att träffa Proffice's ledning för att reda ut vad som hänt.
Jag kommer också att personligen träffa alla handläggare på Proffice som arbetar med hantering av ärenden om lärarlegitimation för att lyssna till deras erfarenheter och klargöra att de alltid kan vända sig direkt till mig, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Skolverket ska på kort tid bygga ett register och utforma ett beslutssystem för nästan 200 000 lärare och förskollärare. Genom ett avtal med ett bemanningsföretag kunde vi snabbt komma igång med arbetet och fokusera på frågor som rör själva legitimationerna och behörigheten. Proffice har skött rekrytering och bemanning utifrån de krav som Skolverket ställt upp. Många av de anställda är jurister, ekonomer eller statsvetare.
Skolverket har ställt upp krav på hur arbetet ska utföras och det finns instruktioner för hur arbetet ska gå till.

- Det är mycket viktigt att Proffice levererar hög kvalitet på det arbete som utförs. Det är självklart för oss att all verksamhet ska präglas av saklighet och rättssäkerhet säger Tommy Lagergren, avdelningschef.

Kontaktuppgifter:

Tommy Lagergren, avdelningschef 08-5273 3212

Mattias Ragert, pressansvarig 0733-773433

Taggar: