Kvartalsbokslut kvartal 3 2001, Skultuna Messingsbruk AB (publ.)

Kvartalsbokslut kvartal 3 2001, Skultuna Messingsbruk AB (publ.) Skultuna Messingsbruks första nio månader år 2001 resulterade i en försäljning om 11,5 MSEK (13,9) med resultatet -5,2 MSEK (-4,9). Sista kvartalet föregående år gav en rörelsevinst på 0,5 MSEK. Företaget bör nå ett bättre resultat i år. Ett omfattande åtgärdsprogram har nämligen trätt i kraft och bolaget ser tecken på att detta ger effekt under sista kvartalet. Nyemissionen har hittills ökat det bundna egna kapitalet med 4,2 MSEK till 14,2 MSEK och minskat långfristiga skulder med 2,4 MSEK till 6,2 MSEK. Utdrag ur balansräkningen (KSEK) 2001 kv 1- 3 2000 kv 1 - 3 1999 kv 1 - 3 Eget kapital 4317 4727 2475 Balansomslutning 17819 18052 20926 Antal aktier 4360529 2685529 2235529 Optioner 670658 670658 607658 Eget kapital/aktie 0,99 1,76 1,11 Utdrag ur resultaträkningen (KSEK) 2001 kv 1 - 3 2000 kv 1 - 3 1999 kv 1 - 3 Leveranser 11543 13942 16739 Övriga rörelseintäkter 397 414 432 Resultat efter -5204 -4940 -3490 finansiella poster ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00790/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00790/bit0001.pdf

Dokument & länkar