Flaggningsmeddelande i Sky Communication in Sweden AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Sky Communication in Sweden AB (publ) Leif Danielsson, styrelseordförande och tillträdande VD i SkyCom, har förvärvat 3 174 000 aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ) (SkyCom), noterat på NGMs observationslista. Leif Danielssons totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 13 910 000 aktier, motsvarande 32,09 % av röste- och kapitalandelen i bolaget. Jöns Petter Lidström, försäljningschef i SkyCom, har förvärvat 1 000 000 aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ) (SkyCom), noterat på NGMs observationslista. Jöns Petter Lidströms totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 2 500 000 aktier, motsvarande 5,77 % av röste- och kapitalandelen i bolaget. Säljare är tidigare tf VD Mats Löfgren som avyttrat hela sitt innehav på 4 174 000 aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ). För ytterligare information kontakta: Leif Danielsson, VD i Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobiltelefon: 070-525 62 02, tel: 090-14 93 30, eller e-post;leif.danielsson@skycom.se www.ngm.se Besök gärna: www.skycom.se Om SkyCom SkyCom äger, bygger och förvaltar stadsnät, regionala nät och nationella nät för data- och telekommunikation samt distribuerar kundanpassade tjänster i egna och andras nät. SkyComs nät är huvudsakligen radiobaserade men där det är möjligt, erbjuds även nät via fiber. För kunder med stora krav på mobilitet erbjuds WLAN-nät, eller s.k. "hotspotzoner". SkyComs tjänsteerbjudande riktar sig huvudsakligen till företag, organisationer och bostadsrättsföreningar. Tjänsterna inkluderar e-post med virusskydd, webbhotell, hosting, co-location, redundans, backup, IP-access, specialanpassade säkerhetslösningar, domän service m.m. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

SkyCom äger, bygger och förvaltar stadsnät, regionala nät och nationella nät för data- och telekommunikation samt distribuerar kundanpassade tjänster i egna och andras nät. SkyComs nät är huvudsakligen radiobaserade men där det är möjligt, erbjuds även nät via fiber.

Dokument & länkar