Skyltmax – ett 100% klimatkompenserat företag!

Report this content

Skyltmax är först i skyltbranschen med att klimatkompensera för hela sin verksamhet! För drygt två år sedan valde e-handelsföretaget att lägga upp en klimatstrategi för att minska sin klimatpåverkan. Skyltmax har därmed beräknat, reducerat och kompenserat för sina koldioxidutsläpp.

 

E-handelsföretaget Skyltmax.se erbjuder sedan 2008 skyltar som kan designas och beställas direkt på deras hemsida. Verksamheten är baserad i Landvetter och härifrån tillverkas och skickas skyltar till kunder världen över. Nu kan Skyltmax kalla sig en 100% klimatkompenserad verksamhet och med det har ett stort mål uppnåtts, menar Skyltmax VD, John Eskilsson.

– Vi som ett tillverkande e-handelsföretag är medvetna om att vi har en påverkan på klimatet och det vill vi ta ansvar för. Vi är stolta över det arbete vi har genomfört som gör att vi nu kan kalla oss ett 100% klimatkompenserat företag. Det har varit ett stort mål för oss, men det är bara början på vårt arbete. Nu har vi som mål att varje år framöver vidta åtgärder som gör att vi minskar vår totala koldioxidpåverkan per omsatt krona.

Skyltmax klimatarbete innebär att man beräknar alla sina koldioxidutsläpp, i nästa steg arbetar för att minska dessa och till sist kompenserar för de utsläpp som man inte kan reducera. Skyltmax arbete mot att bli ett klimatkompenserat företag påbörjades för drygt två år sedan. Företaget har tagit hjälp av Tricorona Climate Partner för att beräkna sina totala utsläpp och har därefter kunnat arbeta efter en åtgärdsplan. För att beräkna och rapportera sina utsläpp har Skyltmax följt den internationella standarden, GHG-protokollet. Ulrika Rosén, hållbarhetsansvarig på Skyltmax menar att det krävs både tid och seriöst engagemang för att kartlägga alla utsläpp inom företaget.

– Vi är stolta över att vara först i branschen med att bli ett 100% klimatkompenserat företag. Det är ett gediget arbete vi har utfört där vi har granskat och mätt alla våra utsläpp genom hela verksamheten, både direkta och indirekta. Det inkluderar allt från tillverkningsprocessen, transporter och skyltmaterial till hur våra medarbetare tar sig till jobbet. Allt tas med i beräkningarna.

Exempel på åtgärder som Skyltmax vidtagit för att minska sin klimatpåverkan är att installera 200 solpaneler på fastigheten, man har effektiviserat energianvändningen i lokalen och fastigheten har blivit certifierad med GreenBuilding. Det satsas också på nya klimatsmarta material, det första miljövänliga materialet bestående av kvalitetskartong med träfiberkärna lanserades i januari förra året. Skyltmax klimatkompenserar därefter för sina utsläpp genom ett certifierat skogsprojekt i Panama.

– Att klimatkompensera innebär att vi finansierar ett projekt utanför vår verksamhet som binder lika mycket koldioxid som vi själva släpper ut. Vi kompenserar genom det skogsbevarande projektet Tropical Mix i Panama. Vi har valt att binda 10% mer koldioxid än vad vi beräknat för att även ha en felmarginal, vi klimatkompenserar alltså 110%. Våra beräknade utsläpp under senaste bokslutsår uppgick till 862 ton koldioxid. Det innebär att vi binder 948 ton koldioxid, säger Ulrika Rosén.

Läs mer om Skyltmax klimatarbete här.

För mer information om företagets klimatarbete, kontakta:
Ulrika Rosén, hållbarhetsansvarig, SignMax AB
E-post: ulrika@skyltmax.se

Skyltmax.se startade 2008 med försäljning av skyltar online. Sedan dess har företaget levererat över tre miljoner skyltar till fler än 100 länder världen över. Idag kan verksamheten räknas till ett av de större företagen inom skyltbranschen. Det är både privatpersoner och företag som utformar och beställer skyltar via det webbaserade designverktyget, Skyltomaten.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar