• news.cision.com/
  • SKYVENTURES/
  • SkyVentures AB har valt Actit AB som leverantör av koncernens nya interna ekonomisystem XOR Control

SkyVentures AB har valt Actit AB som leverantör av koncernens nya interna ekonomisystem XOR Control

Report this content

SkyVentures AB har valt Actit AB som leverantör av koncernens nya interna ekonomisystem XOR Control SkyVentures har investerat i ett nytt internt ekonomisystem XOR Control och beslutsstöd KOMPASS Budget & Analys. Actit AB står som leverantör av en komplett lösning från redovisning till avancerad finansiell analys. En gemensam ekonomistyrningsmodell för budgetering och analyser kommer att förbättra och snabba upp budget, prognoser samt rapportering. Systemet har valts på grundval av dess höga grad av flexibilitet vilket möjliggör en fortsatt snabb och kostnadseffektiv expansion av koncernen. "Affären med SkyVenture passar oss väl eftersom vi kan erbjuda kompetens på samtliga delar i lösningen, vilket ger kunden korta och snabba beslutsvägar med flexibla arbetsgrupper", påpekar Claes Völcker, VD Actit AB. Implementering påbörjas under oktober 2000 och beräknas vara genomförd vid året slut. Verksamhetsområde för SkyVentures AB: SkyVentures är ett venture capital bolag med ett operativt fokus, som investerar inom Interaktiva Media, Enabling Technologies samt inom handel och tjänster. SkyVentures är specialiserade på tidig finansiering, så kallad sådd-finansiering och tar en mycket aktiv roll i utvecklingen av sina investeringar. Verksamhetsområde för Actit AB: Actit AB erbjuder företag bättre kontroll och ökad lönsamhet genom kundanpassade affärssystem och kvalificerad ekonomistyrning, där vår kompetens inom IT och ekonomi samverkar. Företaget består av ekonomer, systemutvecklare och tekniker som arbetar med kvalificerade lösningar inom IT och ekonomi. Arbetsområdet innefattar allt från löpande bokföring till projektledning och driftsättning av ekonomi- och affärssystem. För mer information kontakta: Erik Bech-Jansen, CFO på SkyVentures AB, 08-553 111 04, erik.bech-jansen@skyventures.com Claes Völcker, VD Actit AB, 08-5631 32 00 claes.volcker@actit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00580/bit0002.pdf

Dokument & länkar