Kompletterande bilaga för tidigare utskick "Uttalande från den oberoende budkommittén i Sleepo med anledning av BHG Groups offentliga uppköpserbjudande"

Med detta utskick vill bolaget informera om att bifogad fil avser Skarpas värderingsutlåtande till Kommittén.

Prenumerera

Dokument & länkar