ACR Capital lanserar ny fond om 800 miljoner kronor för investeringar i nordiska IT-bolag

ACR Capital lanserar ny fond om 800 miljoner kronor för investeringar i nordiska IT-bolag Det svenska venture capitalbolaget ACR Capital lanserar sin andra IT-fond, Slottsbacken Venture Capital Fund II, efter att ha lyckats attrahera 800 miljoner kronor från ett flertal större internationella investerare. Slottsbacken har en tydlig pannordisk strategi och kapitalet kommer att investeras i snabbväxande nordiska IT-bolag. Två investeringar har redan genomförts. Slottsbacken Venture Capital Fund II (SVC Fund II) kommer att fokusera på investeringar i nordiska snabbväxande IT-bolag inom sektorerna telekom, datakom och e-media som tillhandahåller unika produkter för de internatio- nella marknaderna. Liksom ACR Capitals framgångsrika första Slottsbacken fond, kommer SVC Fund II att ha en uttalad samnordisk strategi för att hitta de allra mest utvecklingsbara tillväxtbolagen i Norden och att hjäl- pa till att utveckla och internationalisera dessa. SVC Fund II har lyckats attrahera 800 miljoner kronor från ett flertal stora internationella investerare, inklusive 6:e AP-fonden (Sverige), AMF Insurance (Sverige), SPP (Sverige), Telias Pensionsstiftelse (Sverige), Telia AB (Sverige), Sampension (Danmark), Merita Life Assurance (Finland), Industrial Investment (Finland) och Local Goverment Pension Institution (Finland). Fonden kommer att verka i 8 år. Två investeringar har redan genomförts av SVC Fund II, i det finska mjuk- varubolaget European Game& Entertainment Technology OY och i danska Zapera A/S. European Game & Entertainment Technology är en global leverantör av teknologi för trådlös och internetbaserad spel (för casinon o dyl). Zapera är det största marknadsundersökningsinstitutet i Skandinavien som enbart använder sig av internet för sin datainsamling. - Trots osäkerheten på både marknaderna för IT-aktier och för riskkapital har vi lyckats attrahera flera stora internationella investerare till vår andra fond, vilket vi självfallet är mycket nöjda med. Vår tro på en ljus framtid för ledande och innovativa IT-företag är orubbad, och vi tycker att vår långa erfarenhet, vår samnordiska strategi och framgången med vår första fond bäddar för en minst lika lyckosam andra fond, säger Ulf Svens- son, verkställande direktör, ACR Capital. Om ACR Capital: ACR Capital förvaltar Slottsbackens fonder som har investerat i nordiska tillväxtföretag inom telekom, datakom och e-media sedan 1996. ACR Capitals första Slottsbacken fond har ett kapital om cirka 300 miljoner kronor med Telia AB och 6:e AP-fonden som investorer. ACR Capitals andra Slottsbacken fond har ett totalt kapital om cirka 800 miljoner kronor. Ett dussintal medarbetare är involverade i fondernas management. ACR Capital grundades 1995 och har idag kontor i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors. Investeringarna genom Slottbacken Fund I har varit framgångsrika och port- följbolagen har i flera fall vuxit från mindre "såddföretag" till stora och marknadsledande IT-företag nära en börsnotering eller andra s k exits. I Slottsbacken Fund I återfinns företag som Unique Development Studios, Nordens ledande utvecklare av dataspel, det snabbväxande programvarubola- get Marratech, som tillhandahåller mjukvara för e-möten, SuperForm, ett ledande mjukvarubolag med produkter för elektroniska och intelligenta blanketter, och Digiscope, en ledande leverantör av lösningar för nya di- gitala media. Nyligen genomförda investeringar inkluderar även Secode, ett vaktbolag på internet , Finansium, Europa ledande för online/wireless fi- nansiell information, och Reddo Networks, som utvecklar 'nästa generatio- nens' IP-teknologi och -produkter. Exempel på framgångsrika "exits" är datasäkerhetsföretaget Protect Data, som börsnoterades 1998 och det danska bredbandsbolaget Cocom som förvärva- des av Cisco Systems Inc.1999. Genomsnittlig IRR på hitintills genomförda "exits" uppgår till ca 250 %. För ytterligare information kontakta: Ulf Svensson, verkställande direktör ACR Capital AB Tel: 08-456 88 80 Fax: 08-456 88 98 E-post: ulf.svensson@acr.se http://www.slottsbacken.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar