Flaggningsmeddelande i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Report this content

Lackarebäck Holding AB (org.nr 556864-1475, nedan ”Lackarebäck”) har idag förvärvat 750 470 A-aktier och 1 154 366 B-aktier i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) (org.nr 556229-2820, nedan ”Slottsviken”).

Efter förvärvet uppgår Lackarebäcks innehav till 4 106 807 A-aktier och 7 283 947 B-aktier, motsvarande en andel av det totala antalet utestående aktier om cirka 33,6 procent och en röstandel om cirka 63,5 procent.

Utöver ovanstående innehav äger närstående till Lackarebäck ytterligare 780 001 B-aktier i Slottsviken. Av dessa är 90 000 B-aktier utlånade till likviditetsgarant.

Motpart i transaktionen, Carl-Magnus Adolfssons dödsbo, har idag avyttrat hela sitt innehav, 750 470 A‑aktier och 2 690 638 B-aktier, i Slottsviken.

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

Prenumerera