Lackarebäck Holding AB har offentliggjort tillägg till erbjudandehandling avseende kontant budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Report this content

Tillägg till erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Slottsvikens webbplats slottsviken.se samt på Lackarebäck Holding ABs webbplats lackareback.se, där mer information finns att tillgå.


För mer information kontakta:
Peter Hamnebo, styrelseledamot
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post peter.hamnebo@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019.