Market Notice 137/19 – Slottsviken Fastighetsaktiebolag´s shares SLOTT A and SLOTT B is transferred to the ordinary list on May 24, 2019

Following today’s press release from Spotlight, the company’s shares will be moved to Spotlight’s ordinary list.

The shares have been listed on Spotlight’s Observation List since March 22, 2019.

Information about the A-share:
Shortname: SLOTT A
ISIN-code: SE0000102840 

Orderbook-ID: 40YJ
CFI: ESVUFR
FISN: SLOTTSVIK/SH A
Organization number: 556229-2820
LEI: 254900MYZTNVBEN5HN98

Information about the B-share:
Shortname: SLOTT B
ISIN-code: SE0000102857
Orderbook-ID: 40YK
CFI: ESVUFR
FISN: SLOTTSVIK/SH B
Organization number: 556229-2820
LEI: 254900MYZTNVBEN5HN98

Stockholm May 24, 2019.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

Prenumerera

Dokument & länkar