Publicering av årsredovisning

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning avseende verksamhetsåret 2017.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.slottsviken.se samt AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se

Tryckning av årsredovisningen har påbörjats och kommer att vara klar för distribution till aktieägarna under mitten av april, då den också går att beställa via Slottsvikens hemsida www.slottsviken.se

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.

Taggar:

Prenumerera