Slottsvikens årsredovisning för 2018 publicerad

Slottsvikens årsredovisning för 2018 finns nu publicerad på slottsviken.se 

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning avseende verksamhetsåret 2018.

Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på Bolagets webbplats slottsviken.se 

Den tryckta versionen av årsredovisningen går också att beställa via e-post till info@slottsviken.se för de som uppger sin postadress.

Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997.

Taggar:

Om oss

Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.