Utfall av omstämplingserbjudande och nytt antal aktier och röster

Report this content

Slottsviken redovisar utfallet av omstämplingserbjudande och nytt antal utestående aktier och röster.

I det nyligen avslutade omstämplingserbjudandet anmäldes totalt 364 414 A aktier för omstämpling till B-aktier. Omstämplingen är nu registrerad av Bolagsverket och de nya B aktierna kommer att bokas in på respektive ägares VP-konto eller depå inom kort.

Slottsvikens A-aktier berättigar till tio (10) röster per aktie och B-aktier berättigar till en (1) röst per aktie. I övrigt är villkoren för aktierna identiska. A aktierna är onoterade och inte föremål för organiserad handel. Slottsvikens B aktier handlas på Spotlight Stock Market. Handeln i B-aktien är livaktig och Sedermera Fondkommission agerar likviditetsgarant. 

Efter omstämplingen har Slottsviken totalt 33 854 910 aktier utestående, varav 4 694 586 är A-aktier och 29 160 324 är B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 76 106 184.

 

För mer information kontakta:

Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.