Bolagsverket beslutar att avslå minoritetsgruppens begäran om att kalla till bolagsstämma

Bolagsverket beslutar att avslå ansökan om att kalla till extra bolagsstämma i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart”) enligt tidigare mottagen begäran den 29:e april 2020. Benjamin Hering som företräder minoritetsgruppen har ansökt till Bolagsverket att de ska kalla till en extra bolagsstämma i Smart Energy Sweden Group AB (publ) vilket nu har prövats av Bolagsverket som har beslutat att avslå denna begäran. Smart kommunicerade tidigare via PM den 15:e maj 2020 att samtliga beslutspunkter från minoritetsgruppen är inkluderade på dagordningen, så därav ser styrelsen inga behov av att handlägga ytterligare en kallelse till extra bolagsstämma.

Se fullständigt beslut från Bolagsverket enligt bifogade dokument.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056.

 

Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).
http://www.sesab.net/

Taggar: