FÖRÄNDRING I STYRELSEN

Report this content

Med stor sorg och saknad meddelar vi härmed att f.d. styrelseordförande Karl-Erik Johansson hastigt har avlidit.

Styrelseledamot Per Fougberg tar över som tillförordnad ordförande i styrelsen till och med årsstämman tisdagen den 30e april då ny ordinarie ordförande kommer att tillsättas.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-120056

fredrik.johansson@sesab.net

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.


Taggar:

Dokument & länkar