Länsstyrelsen i Gävleborg beslutar om projektstöd för Smart Energy

Report this content

Länsstyrelsen i Gävleborg har nu beviljat Smart Energys dotterbolag Smart Energy Sweden Försäljning AB ett projektstöd för bolagets Smart Station i Näsviken inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. Bolaget erhåller 50% eller högst 649 675 kronor i stöd för de utgifter som bolaget har haft avseende bränslestationen i Näsviken enligt gällande regelverk i landsbygdsprogrammet.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Vi är givetvis mycket glada och tacksamma att få ta del av landsbygdsprogrammet i form av detta projektstöd, vilket skapar goda förutsättningar för vår fortsatta tillväxt och därtill stärker Smart Energys varumärke för en levande landsbygd, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Kort om Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet finns för att utveckla landsbygden i Sverige. I programmet finns mål som styr utvecklingen. För att nå målen finns det olika stöd och ersättningar för miljö, hållbarhet och innovation.
Programmet är en del av EU:s strategi för en smart och hållbar tillväxt EU har en strategi för tillväxt och jobb inom EU fram till år 2020. Syftet är att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa genom en smart och hållbar tillväxt för alla och programmet finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, under perioden 2014–2020.

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019 kl. 14:50 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net Tfn: 031-120056


Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bnslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bnsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

www.sesab.net

Dokument & länkar