REGISTRERING AV NYEMITTERADE AKTIER SLUTFÖRT HOS BOLAGSVERKET

Report this content

Som tidigare meddelats per den 1:e augusti 2019 så har Secoya Group International Inc. påkallat teckning av 20 000 0000 teckningsoptioner i Smart Energy Sweden Group AB (publ) och registreringen av dessa aktier är nu genomförda och utbokning av aktierna är även idag klargjorda till Secoya Group International Inc. Bolaget har således tillförts 2 000 000 kronor i emissionslikvid.

Bolagsverket har även idag registrerat den riktade nyemissionen om totalt 177 275 000 aktier till en grupp privata investerare och dessa aktier är även idag utbokade till respektive tecknare. Totalt erlagd likvid för dessa nya aktier uppgår till 25 527 600 kronor.

Antalet aktier har därmed ökat till 904 412 915 stycken från tidigare 707 137 915 stycken och bolagets aktiekapital uppgår nu till 90 439 291,50 kronor, säger Jesper Starander, VD och koncernchef i Smart Energy Sweden Group AB (publ).
   

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander: jesper.starander@sesab.net
 
 

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bnslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bnsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.
www.sesab.net 

Taggar:

Dokument & länkar